top of page

Rekrytointiprosessien tietosuoja

Hei!

Kiitos että olet ollut meihin yhteydessä rekrytointiin liittyvissä asioissa.

 

Linkoneva Legal Oy (3107872-4) (LL tai me) kunnioittaa sidosryhmiensä yksityisyyttä, ja panostaa erityisesti rekrytointiprosessien luottamuksellisuuteen. Tämä asiakirja sisältää tietoja siitä, kuinka suojaamme rekrytointiprosessien yhteydessä saatavia henkilötietoja.

Käsiteltävät tiedot

LL kerää rekrytointiprosessien yhteydessä hakijoista seuraavia tietoja:

 • Nimi

 • Yhteystiedot

 • Koulututusta ja kokemusta koskevat tiedot

 • Muut osaamista koskevat tiedot

 • Mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointien tiedot

Käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

Käsittelemme tietojasi yksinomaan rekrytointiprosessin toteuttamiseksi, suostumuksellasi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme hakijoiden tietoja lähtökohtaisesti kaksi (2) vuotta rekrytointipäätöksen tekemisestä. Tietojen säilyttämisen tarkoituksena on varautua mahdollisiin hakijoiden esittämiin rekrytointiprosessia koskeviin väitteisiin ja vaatimuksiin (esim. syrjintäepäily). Säilytämme tietoja kauemmin vain, mikäli pakottava lainsäädäntö tai meihin kohdistuva oikeudellinen vaatimus tai sen uhka niin edellyttävät.

 

Tietojen suojaaminen

Tallennamme tiedot sähköisiin tietojärjestelmiin, jotka on suojattu tavanomaisin teknisin suojatoimin (salasanat, palomuurit jne.). Organisaation sisällä pääsy tietoihin on vain niillä henkilöillä, jotka välttämättä tarvitset tietoja.

Tietojen lähteet

Käsittelemme vain sinulta saatavia tietoja, tai tietoja, joiden keräämiseen olet antanut nimenomaisen suostumuksen.

Kolmannet osapuolet ja tietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Emme luovuta tai siirrä tietojasi kolmansille , ellei asiasta ole nimenomaisesti toisin sovittu (esimerkiksi soveltuvuusarvioinnin tekemistä varten). Huomaathan kuitenkin, että LL käyttää tavanomaisia yleisesti käytössä olevia tietojärjestelmiä (kuten Microsoftin Office-palvelut), joiden tarjoajilla voi joissain tilanteissa olla teoriassa pääsy tietoihin. Säilytämme tietojasi ETA-alueella sijaitsevilla palvelimilla, emmekä siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on useita henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia. Näitä oikeuksia ovat:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

  • Tämä asiakirja sisältää keskeiset tiedot. Voit olla meihin yhteydessä saadaksesi lisätietoja ja selvittääksesi, mitä tietoja olemme tallentaneet sinusta.

 • Oikeus oikaista tietojasi, oikeus vaatia tietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista

  • Sinulla on oikeus saada oikaistuksi mahdolliset väärät tiedot, vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista ja oikeus vaatia, että poistamme tietosi.

  • Huomaathan kuitenkin, että joissain tilanteissa meillä voi olla oikeus säilyttää tietosi (esim. jos katsomme, että meillä on vireillä olevaan tai uhkaavaan oikeudenkäyntiin liittyvä peruste tietojen säilyttämiseen).

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • Sinulla voi olla tiettyjen lakisääteisten edellytysten vallitessa oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Huomaathan kuitenkin, että emme lähtökohtaisesti käsittele muita kuin sinulta saamiamme tietoja.

 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

  • Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa.

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietojesi käsittelystä

  • Lisätietoja tästä mahdollisuudesta saat Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta osoitteesta tietosuoja.fi

 

Voit olla yhteydessä meihin (ilkka@linkonevalegal.com; 040 6684669) jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi. Reagoimme pyyntöihin viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa yhteydenotosta.

Tämä asiakirja on laadittu 5.1.2022.

bottom of page